Strona przedstawia projekty realizowane przez Miasto Siemianowice Śląskie, które uzyskały dofinansowanie w ramach rożnego typu programów pomocowych w tym m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i innych. Klikając w ikony projektów można zapoznać się ze ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych zadań oraz zobaczyć dokumentację fotograficzną ich realizacji.
 
© Urząd Miasta Siemianowice Śląskie - Referat Obsługi Programów Pomocowych
ul. Michałkowicka 105, tel.: (032) 760 54 70, (032) 760 54 22