Untitled Document
AKTUALNOŚCI

Jutro jest... wtedy pochylisz się nad sobą


08. 10. 2009 - Występ Jarka Wajka byłego wokalisty kultowego zespołu Oddział Zamknięty: "Jutro jest.....wtedy pochylisz się nad sobą" w ramach programu profilaktyki uzależnień w Kinoteatrze Tęcza. Działanie to jest jednym z zadań, wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2007 - 2010.
Celem programu jest profilaktyka w dziedzinie uzależnień,ukształtowanie zdrowego stylu życia, właściwego stosunku do otaczającego nas świata oraz określenie systemu wartości w kształtowaniu osobowości. Program uczy kreowania właściwych postaw życiowych, podejmowania dobrych decyzji i wyborów moralnych. Pomaga budować wiarę we własną godność i wartość.
Przedstawienie zostanie zorganizowane przy udziale Siemianowickiego Centrum Kultury, które udostępni w tym celu salę Kinoteatru Tęcza.Warto nadmienić, iż program artystyczny w wykonaniu Jarka Wajka nie tylko pełni rolę służebną wobec zagadnień profilaktyki uzależnień ale jest także wspaniałym wydarzeniem kulturalnym
Odbiorcami programu będzie młodzież siemianowickich szkół gimnazjalnych. Przewidziane są dwa spektakle o godz. 9.00 i o 12.00

zobacz także
© Urząd Miasta Siemianowice Śląskie