Untitled Document
WARTO WIEDZIEĆ

Objawy uzależnienia:

  1. poczucie przymusu przyjmowania substancji odurzających - używanie narkotyków staje się silną i natrętną potrzebą, szczególnie, kiedy osoba uzależniona przeżywa stres emocjonalny (cierpienie, ból, nudę, radość, itp.) - zażycie narkotyku przynosi w takich sytuacjach ulgę i zmniejszenie napięcia emocjonalnego;
  2. utrata kontroli nad zachowaniem związanym z używaniem narkotyków, tj. rozpoczynaniem, kończeniem oraz poziomem użycia, co potwierdza używanie dużej ilości narkotyku lub przed czas dłuższy niż zamierzony lub też uporczywym pragnieniem przyjmowania substancji, lub też nieskutecznością działań zmniejszenia lub kontrolowania ich używania. Innymi słowy, osoba uzależniona nie kontroluje tego, ile i przez jaki czas będzie zażywała narkotyk, nie jest w stanie dotrzymać obietnic związanych z ograniczeniem używania substancji ani sobie, ani innym osobom. Ma też doświadczenia w nieudanych próbach abstynowania od narkotyków.
  3. występowanie somatycznych (fizycznych) objawów zespołu abstynencyjnego na skutek przerwania, ograniczenia używania narkotyków, również używanie tych samych substancji w celu uniknięcia objawów abstynencyjnych lub w celu zmniejszenia występujących już objawów odstawienia narkotyków. Mówiąc krótko, to dolegliwości, w szczególności fizyczne pojawiające się na skutek tego, że narkotyk przestał działać, a nie jest przyjmowana kolejna dawka substancji. Objawy odstawienia mogą być bardzo różne, w zależności od rodzaju przyjmowanego środka, jego ilości i czasu zażywania.
  4. zmiana tolerancji na środek odurzający. Osoba uzależniona w celu osiągnięcia działania narkotyku musi istotnie zwiększyć ilość przyjmowanej substancji, albo też w przypadku przyjmowania dotychczasowej dawki substancji, efekt działania substancji jest zdecydowanie zmniejszony.
  5. Zawężenie zainteresowań do tych, związanych z używaniem narkotyków, zarzucenie lub ograniczenie dotychczasowych zamiłowań i zainteresowań z powodu zażywania narkotyków. Osoba uzależniona, w zażywaniu narkotyków upatruje główne źródło relaksu i przyjemności. Funkcjonowanie osoby uzależnionej jest skoncentrowane głównie na zapewnieniu sobie dostępu do substancji.
  6. Uporczywe przyjmowanie substancji pomimo wiedzy o jej szkodliwości, potwierdzone dalszym ciągłym używaniem, choć charakter i rozmiar szkód są znane danej osobie lub można oczekiwać, że są znane. Chodzi tu głównie o szkody somatyczne lub psychologiczne, ale też zażywanie narkotyków powoduje zdecydowane pogorszenie relacji z innymi ludźmi, coraz więcej trudności, konfliktów, rozstań, itp.
© Urząd Miasta Siemianowice Śląskie