Untitled Document
WARTO WIEDZIEĆ

Leczenie uzależnień:

  • detoksykację, czyli odtrucie organizmu za pomocą zabiegów leczniczych oczyszcza organizm z trucizn
  • postępowanie terapeutyczne – to wszelkie działania terapeutyczne ukierunkowane na zmianę sposobu funkcjonowania osoby uzależnionej, a w szczególności zachowanie abstynencji od środków psychoaktywnych lub też redukcję szkód związanych z używaniem narkotyków
  • postrehabilitację - działania umożliwiające powrót osoby uzależnionej do normalnego życia.


  • Leczenie uzależnienia od narkotyków realizuje się przede wszystkim w ramach:
  • społeczności terapeutycznej
  • terapii behawioralno-poznawczej
  • terapii przez różne formy pracy
  • terapii zajęciowej
© Urząd Miasta Siemianowice Śląskie