Andrzej Gościniak
Jestem Ślązakiem wychowanym w duchu poszanowania tradycji, porządku, oraz dobrze i solidnie wykonywanej pracy, którego rodzinna historia na Śląsku udokumentowana jest od sześciu pokoleń. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich ukończyłem w Rybniku, mym rodzinnym Mieście, do którego jestem bardzo przywiązany, i w którym nadal mieszka część mojej Rodziny. Pierwszą znakomitą szkołą samorządności i demokracji była dla mnie wieloletnia działalność w Zrzeszeniu Studentów Polskich w czasach, kiedy w jego nazwie nie figurowało jeszcze określenie - "socjalistyczny". W ZSP pełniłem liczne funkcje w jego gremiach uczelnianych i naczelnych, podczas studiów na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, za co uhonorowano mnie Złotą Odznaką tej wspaniałej niegdyś organizacji.
Pracę zawodową rozpocząłem od stanowiska prezesa Zarządu Spółdzielni Pracy w Gliwicach, później w Katowicach, potem kontynuowałem ją w Wojewódzkiej Hali Widowiskowo-Sportowej "SPODEK" i w Biurze Studiów i Projektów Komunikacji w Katowicach, w randze zastępcy dyrektora, a następnie - w latach 90-tych - w Państwowej Filharmonii Śląskiej, gdzie kierowałem najpierw Biurem Koncertowym, a później pełniłem tam obowiązki zastępcy dyrektora i dyrektora naczelnego tej szacownej i wielce zasłużonej dla kultury Śląska i kraju, instytucji.
Z wielką dumą i nieukrywaną satysfakcją przyznaję, że w latach 1980 - 81 byłem bardzo aktywnym członkiem pierwszej "Solidarności" i wchodziłem w skład władz wojewódzkich Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach, w czasach dla tego Związku najwspanialszych, ale także trudnych i - pod względem osobistym - ryzykownych.
Siemianowiczaninem jestem z własnego wyboru już od prawie 30 lat i jest to także moje Miasto, którego kłopoty, trudności i problemy bardzo żywo mnie obchodzą, i którym poświęcam wiele swego prywatnego czasu. Jestem założycielem (1998 r.) i przewodniczącym Stowarzyszenia Mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Siemianowicach Śląskich. Jestem również członkiem założycielem Siemianowickiego Koła Związku Górnośląskiego. Ponadto, wspólnie z Krzysztofem Szygą, zakładaliśmy w naszym Mieście Platformę Obywatelską, w której pełnię obecnie funkcję sekretarza Zarządu Miejskiego w Siemianowicach.
W skład Rady Miasta zostałem wybrany po raz pierwszy w 2002 roku jako reprezentant Stowarzyszenia "Echo Siemianowic" z okręgu wyborczego nr 3 tj. z Bytkowa. Problematykę mych obywatelskich zainteresowań, oraz program działania naszego ugrupowania przedstawiam w licznych artykułach, które prezentuję od kilku lat na łamach naszego miesięcznika "Echo Siemianowic".
Zawodowo zajmowałem się zarządzaniem, a także marketingiem i promocją. Wiedza i zdobyte doświadczenie zawodowe pozwalają mi odpowiedzialnie stwierdzić, że jestem dobrze przygotowany do kompetentnego pełnienia obowiązków radnego i reprezentanta Bytkowa w Radzie Miasta. Reprezentuję pogląd, że bycie radnym, to nie nagroda za zasługi, czy wyraz sympatii wyborców, ani też wyłączny powód do otrzymywania diety, lecz jest to przede wszystkim obowiązek, jaki zaciąga się wobec PT Wyborców, oraz systematyczna, codzienna i sumienna praca dla rozwoju i pomyślności naszego Miasta, oraz powodzenia Jego Mieszkańców. Taką pracę znam, taką pracę przyrzekłem w Radzie Miasta wykonywać i tego przyrzeczenia dochowuję, i takiej pracy będę oczekiwał od innych radnych.