OBJAŚNIENIA DO ZMIAN
W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA W 2003 ROKU
L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA NR UCHWAŁY RM, ZARZĄDZENIA PM
       
I. ZADANIA WŁASNE    
       
  dział 010    
1. Zwiększenie wydatków bieżących (przeniesienie z rezerwy ogólnej) 400 zł PM Nr 321/2003 z 10.09.2003 r.
       
  dział 600 49 439 zł  
2. Zwiększenie wydatków bieżących o 46.545 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej) oraz o 36.455 zł (przeniesienie między rozdz.) 83 000 zł PM Nr 438/2003 z 29.12.2003 r.
       
3. Zwiększenie wydatków bieżących o 80 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), zmniejszenie o 30.052 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 100.000 zł (przeniesienie między działami), zmniejszenie wydatków bieżących o 49.813 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie o 12.544 zł (ponadplanowe dochody), zmniejszenie o 43.500 zł, wydatków inwestycyjnych o 1.700 zł, wydatków bieżących o 56.000 zł i 36.455 zł (przeniesienie między rozdz.) -104 896 zł PM Nr 93/2003 z 18.02.2003 r.                   PM Nr 228/2003 z 08.07.2003 r.                    PM Nr 165/2003 z 24.07.2003 r.                  PM Nr 321/2003 z 10.09.2003 r.            RM Nr 188/2003
      z 25.09.2003 r.                  PM Nr 388/2003 z 05.11.2003 r.                    PM Nr 412/2003 z 10.12.2003 r.                 PM Nr 438/2003 z 29.12.2003 r.
       
4. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 150.000 zł (przeniesienie między działami) i zwiększenie o 158.611 zł  oraz zwiększenie wydatków bieżących o 29.221 zł (ponadplanowe dochody), o 30.052 zł, 49.813 zł, 43.500 zł, wydatków inwestycyjnych o 1.700 zł (przeniesienie między rozdz.), zmniejszenie wydatków bieżących o 146.472 zł (przeniesienie między działami), zwiększenie o 56.000 zł i zmniejszenie o 1.090 zł (przeniesienie między rozdz.) 71 335 zł RM Nr 43/2003  z 11.02.2003 r.                RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.              PM Nr 228/2003 z 08.07.2003 r.               PM Nr 321/2003 z 10.09.2003 r.
      PM Nr 388/2003 z 05.11.2003 r.                  RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.                    PM Nr 412/2003 z 10.12.2003 r.                     PM Nr 438/2003 z 29.12.2003 r.
       
  dział 700 -98 061 zł  
5. Zwiększenie wydatków bieżących o 996.000 zł (ponadplanowe dochody), zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i zwiększenie wydatków bieżących o 937.000 zł (przeniesienie między paragrafami), zmniejszenie wydatków bieżących o 345.000 zł, wydatków inwestycyjnych o 553.000 zł (korekta dochodów) 98 000 zł RM Nr 78/2003  z 27.02.2003 r.                   RM Nr 202/2003 z 25.09.2003 r.                    RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.
       
6. Zwiększenie wydatków bieżących o 188.700 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), wydatków inwestycyjnych o 6.000 zł (przeniesienie z rezerwy inwestycyjnej), wydatków bieżących o 60.000 zł, 21.239 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), wydatków inwestycyjnych o 30.000 zł (korekta dochodów), zmniejszenie wydatków bieżących o 2.000 zł (przeniesienie między działami) 303 939 zł PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r.                 PM Nr 212/2003 z 25.06.2003 r.                     PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.                PM Nr 342/2003
      z 08.10.2003 r.                 RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.                   RM Nr 251/2003 z 18.12.2003 r.
       
7. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (przeniesienie między działami) -500 000 zł RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
       
  dział 710 32 545 zł  
8. Zmniejszenie wydatków bieżących (przeniesienie między działami) -24 000 zł RM Nr 251/2003 z 18.12.2003 r.
       
9. Zwiększenie wydatków bieżących (przeniesienie między działami) 34 820 zł RM Nr 188/2003 z 25.09.2003 r.
       
10. Zwiększenie wydatków bieżących o 7.225 zł (przeniesienie z rezerwy) oraz o 14.500 zł (wolne środki) 21 725 zł PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
      RM Nr 136/2003 z 29.05.2003 r.
       
  dział 750 542 653 zł  
11. Zmniejszenie wydatków bieżących o 20.000 zł (przeniesienie między działami), o 10.000 zł (przeniesienie między rozdz.), zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 15.000 zł (przeniesienie między paragrafami) -30 000 zł RM Nr 186/2003 z 25.09.2003 r.                      PM Nr 354/2003 z 27.10.2003 r.                       RM Nr 251/2003
    z 18.12.2003 r.
     
12. Zwiększenie wydatków bieżących o 16.182 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), o 188.613 zł, wydatków inwestycyjnych o 35.900 zł (ponadplanowe dochody), zmniejszenie wydatków bieżących o 60.000 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie wydatków bieżących o 500 zł i 100.664 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej) oraz o 4.194 zł (ponadplanowe dochody), PM Nr 93/2003 z 18.02.2003 r.               RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.                     PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r.              PM Nr 191/2003
  zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i zwiększenie wydatków bieżących o 120.221 zł (przeniesienie między paragrafami), zwiększenie wydatków bieżących o 10.000 zł (przeniesienie między rozdz.), o 32.000 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), wydatków inwestycyjnych o 120.000 zł (korekta dochodów), wydatków bieżących o 30.000 zł (przeniesienie między działami), o 15.000 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej) 493 053 zł z 28.05.2003 r.                 PM Nr 207/2003 z 18.06.2003 r.                     RM Nr 153/2003 z 26.06.2003 r.                 RM Nr 188/2003 z 25.09.2003 r.                     PM Nr 354/2003
    z 27.10.2003 r.                      PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.                    RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.                      RM Nr 251/2003 z 18.12.2003 r.                    PM Nr 438/2003 z 29.12.2003 r.
     
13. Zwiększenie wydatków bieżących o 1.600 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej) i o 5.000 zł (przeniesienie między działami) 6 600 zł PM Nr 137/2003 z 28.03.2003 r.                      RM Nr 251/2003
    z 18.12.2003 r.
     
14. Zwiększenie wydatków bieżących o 60.000 zł (przeniesienie między rozdz.), o 7.000 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej) i o 6.000 zł (przeniesienie między działami) 73 000 zł PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r.               PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
      RM Nr 251/2003 z 18.12.2003 r.
       
  dział 754 50 180 zł  
15. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych (wolne środki) 44 000 zł RM Nr 100/2003 z 27.03.2003 r.
       
16. Zwiększenie wydatków bieżących o 4.500 zł (przeniesienie między rozdz.), zmniejszenie wydatków inwestycyjnych i zwiększenie wydatków bieżących o 10.000 zł i 10.000 zł (przeniesienie między paragrafami) 4 500 zł PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r.                RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.                        RM Nr 205/2003 z 25.09.2003 r.
       
17. Zwiększenie wydatków o 56.000 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), zmniejszenie wydatków bieżących o 4.500 zł (przeniesienie między rozdz.), o 34.820 zł i 15.000 zł (przeniesienie między działami) 1 680 zł PM Nr 93/2003  z 18.02.2003 r.               PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r.
      RM Nr 188/2003 z 25.09.2003 r.                    RM Nr 251/2003 z 18.12.2003 r.
       
  dział 757    
18. Zmniejszenie wydatków bieżących o 100.000 zł i o 100.000 zł (przeniesienie między działami) -200 000 zł RM Nr 165/2003 z 24.07.2003 r.
      RM Nr 186/2003 z 25.09.2003 r.
       
  dział 758  
19. Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 72.262 zł, 188.700 zł, 501.600 zł, 60.278 zł, 100.664 zł, 2.100 zł, 50.795 zł, 71.000 zł, 100.000 zł, 61.239 zł, 39.500 zł, 40.000 zł, 60.455 zł oraz rezerwy inwestycyjnej o 6.000 zł i 322.000 zł -1 676 593 zł PM Nr 93/2003 z 18.02.2003 r.                PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r.
      PM Nr 137/2003 z 28.03.2003 r.               PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.                PM Nr 207/2003 z 18.06.2003 r.                PM Nr 212/2003 z 25.06.2003 r.
      PM Nr 321/2003 z 10.09.2003 r.                     PM Nr 337/2003 z 26.09.2003 r.                     PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.
      PM Nr 342/2003 z 08.10.2003 r.                       PM Nr 354/2003 z 27.10.2003 r.              PM Nr 401/2003 z 16.11.2003 r.                     PM Nr 438/2003 z 29.12.2003 r.
       
  dział 801 2 364 864 zł  
20. Zmniejszenie wydatków bieżących o 600.000 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie o 53.400 zł, zmniejszenie o 173.804 zł (przeniesienie między rozdziałami), zwiększenie o 124.500 zł, zmniejszenie o 6.940 zł, zwiększenie o 38.651 zł (przeniesienie między rozdz.), 1.028.375 zł (korekta dochodów), 40.435 zł (ponadplanowe dochody), 14.583 zł (przeniesienie między rozdz.) 519 200 zł PM Nr 137/2003 z 28.03.2003 r.                RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.                    RM Nr 155/2003 z 26.06.2003 r.                PM Nr 310/2003 z 29.08.2003 r.
      PM Nr 354/2003 z 27.10.2003 r.                     RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.                    RM Nr 246/2003 z 18.12.2003 r.                     PM Nr 438/2003 z 29.12.2003 r.
       
21. Zmniejszenie wydatków bieżących o 14.948 zł, 13.000 zł i 10.000 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie wydatków bieżących o 20.575 zł (korekta dochodów), zmniejszenie o 858 zł (przeniesienie między rozdz.) -18 231 zł PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.                RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
      PM Nr 354/2003 z 27.10.2003 r.                   RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.                    PM Nr 438/2003 z 29.12.2003 r.
       
22. Zmniejszenie wydatków bieżących o 1.336 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie o 1.837 zł (korekta dochodów) 501 zł RM Nr 155/2003 z 26.06.2003 r.                       RM Nr 227/2003
      z 27.11.2003 r.
       
23. Zwiększenie wydatków bieżących o 600.000 zł, o 3.200 zł (przeniesienie między rozdz.), o 11.817 zł (wolne środki), o 65.436 zł (ponadplanowe dochody), o 175.140 zł (przeniesienie między rozdz.), zmniejszenie wydatków bieżących o 147.421 zł, 108.351 zł (przeniesienie między rozdz.), o 74.520 zł (przeniesienie między działami), zwiększenie o 428.321 zł (korekta dochodów), o 20.000 zł (przeniesienie między rozdz.) 973 622 zł PM Nr 137/2003 z 28.03.2003 r.                  RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.                     RM Nr 153/2003 z 26.06.2003 r.                  RM Nr 155/2003 z 26.06.2003 r.
      PM Nr 310/2003 z 29.08.2003 r.                   PM Nr 354/2003 z 27.10.2003 r.                   RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.                       PM Nr 438/2003 z 29.12.2003 r.
       
24. Zwiększenie wydatków bieżących o 10.930 zł, o 11.100 zł (przeniesienie między rozdz.), o 17.183 zł (korekta dochodów), zmniejszenie o 113 zł (przeniesienie między rozdz.) 39 100 zł PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.                    RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
      RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.                     PM Nr 438/2003 z 29.12.2003 r.
       
25. Zmniejszenie wydatków bieżących o 8.888 zł, 13.000 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie o 14.207 zł (wolne środki), zmniejszenie o 197.079 zł, zwiększenie o 24.150 zł, 24.000 zł (przeniesienie między rozdz.), 100.000 zł (ponadplanowe dochody), zmniejszenie 41.254 zł, zwiększenie o 10.084 zł (przeniesienie między działami), zmniejszenie o 12.612 zł (przeniesienie między rozdz.) -100 392 zł PM Nr 191/2003 z 28.02.2003 r.                  RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.                    RM Nr 155/2003 z 26.06.2003 r.                 PM Nr 354/2003
      z 27.10.2003 r.                       RM Nr 210/2003 z 30.10.2003 r.                 RM Nr  246/2003 z 18.12.2003 r.                          PM Nr 438/2003 z 29.12.2003 r.
       
26. Zmniejszenie wydatków bieżących o 2.123 zł i o 8.000 zł (przeniesienie między rozdz.) -10 123 zł PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
      RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
       
27. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 300.000 zł (ponadplanowe dochody), wydatków bieżących o 17.500 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej) i o 11.011 zł, zmniejszenie o 7.000 zł, zwiększenie o 197.079 zł, zmniejszenie o 1.229 zł, zwiększenie o 1.700 zł (przeniesienie między rozdz.), 372.316 zł (korekta dochodów), zmniejszenie o 21.000 zł (przeniesienie między rozdz.) 870 377 zł RM Nr 43/2003 z 11.02.2003 r.                PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.                 RM Nr 135/2003 z 29.05..2003 r.               RM Nr 155/2003 z 26.06.2003 r.
      PM Nr 310/2003 z 29.08.2003 r.                  PM Nr 354/2003 z 27.10.2003 r.                    RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.                   PM Nr 438/2003 z 29.12.2003 r.
       
28. Zwiększenie wydatków bieżących o 4.018 zł (przeniesienie między rozdz.), 3.470 zł (korekta dochodów), zmniejszenie o 1.079 zł (przeniesienie między rozdz.) 6 409 zł PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.                   RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.
      RM Nr 246/2003 z 18.12.2003r.
       
29. Zmniejszenie wydatków bieżących o 1.700 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie o 25.161 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), 6.940 zł i 54.000 zł (przeniesienie między rozdz.) 84 401 zł RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.                      PM Nr 321/2003 z 10.09.2003 r.
      PM Nr 354/2003 z 27.10.2003 r.
       
  dział 851 1 327 000 zł  
30. Zwiększenie wydatków bieżących o 500.000 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), wydatków inwestycyjnych o 20.000 zł (wolne środki), wydatków bieżących                         o 400.000 zł (ponadplanowe dochody), 400.000 zł (przeniesienie między działami), 100.000 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), 404.131 zł (korekta dochodów) 1 824 131 zł PM Nr 137/2003 z 28.03.2003 r.             RM Nr 121/2003 z 24.04.2003 r.                 RM Nr 153/2003 z 26.06.2003 r.
      RM Nr 186/2003 z 25.09.2003 r.                    PM Nr 337/2003 z 26.09.2003 r.                    RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.
       
31. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 710.000 zł (kredyt), 322.000 zł (przeniesienie z rezerwy inwestycyjnej), zmniejszenie o 404.131 zł (przeniesienie między rozdz.) 627 869 zł RM Nr 165/2003 z 24.07.2003 r.                    PM Nr 321/2003
      z 10.09.2003 r.                      RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.
       
32. Zmniejszenie wydatków bieżących (przeniesienie między rozdz.) -30 000 zł RM Nr 186/2003 z 25.09.2003 r.
       
33. Zwiększenie wydatków bieżących (ponadplanowe dochody) 5 000 zł RM Nr 251/2003 z 18.12.2003 r.
       
34. Zmniejszenie wydatków bieżących (korekta) -1 100 000 zł RM Nr 188/2003
      z 25.09.2003 r.
       
  dział 853 -775 219 zł  
35. Zmniejszenie wydatków bieżących o 41.300 zł i 5.185 zł (przeniesienie między rozdz.) -46 485 zł PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.
      PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.
       
36. Zmniejszenie wydatków bieżących o 6.500 zł, 19.700 zł o 4.200 zł (przeniesienie między rozdz.) -30 400 zł PM Nr 354/2003 z 27.10.2003 r.
      PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.                       PM Nr 412/2003 z 10.12.2003 r.
       
37. Zmniejszenie wydatków bieżących o 9.800 zł i 12.923 zł (przeniesienie między rozdz.) -22 723 zł PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.
      PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.
       
38. Zmniejszenie wydatków bieżących o 5.000 zł, zwiększenie o 11.000 zł (przeniesienie między działami) 6 000 zł RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.
      RM Nr 210/2003 z 30.10.2003 r.
       
39. Zwiększenie wydatków bieżących o 79.600 zł (przeniesienie między rozdz.), 40.000 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), 6.500 zł, 50.336 zł, 14.715 zł (przeniesienie między rozdz.) 191 151 zł PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.                     PM Nr 342/2003 z 08.10.2003 r.
      PM Nr 354/2003 z 27.10.2003 r.                     PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.                       PM Nr 430/2003 z 17.12.2003 r.
       
40. Zmniejszenie wydatków bieżących (korekta dochodów) -1 035 064 zł RM Nr 226/2003 z 27.11.2003 r.
       
41. Zwiększenie wydatków bieżących o 18.553 zł, 25.234 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), zmniejszenie o 1.210 zł i zwiększenie o 4.200 zł (przeniesienie między rozdz.) 46 777 zł PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.                  PM Nr 321/2003
      z 10.09.2003 r.                       PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.                       PM Nr 412/2003 z 10.12.2003 r.
       
42. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 6.600 zł. wydatków bieżących o 13.958 zł (ponadplanowe dochody) 20 558 zł RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.
      RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.
       
43. Zmniejszenie wydatków bieżących (przeniesienie między rozdz.) -12 800 zł PM Nr 401/2003 z 16.11.2003 r.
       
44. Zmniejszenie wydatków bieżących o 28.500 zł i 4.715 zł (przeniesienie między rozdz.) -33 215 zł PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.
      PM  Nr 430/2003 z 17.12.2003 r.
       
45. Zwiększenie wydatków bieżących o 138.000 zł (ponadplanowe dochody), zmniejszenie o 10.000 zł (przeniesienie między rozdz.) 128 000 zł RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.                   PM Nr 430/2003
      z 17.12.2003 r.
       
46. Zwiększenie wydatków bieżących 9.500 zł (przeniesienie z rezerwy ogólnej), o 2.000 zł (ponadplanowe dochody), 1.482 zł (przeniesienie między rozdz.) 12 982 zł PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.                    RM Nr 205/2003
      z 25.09.2003 r.                          PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.
       
  dział 854 122 138 zł  
47. Zwiększenie wydatków bieżących o 200 zł, 8.076 zł (przeniesienie między rozdz.), 27.162 zł (korekta dochodów), zmniejszenie o 5.671 zł (przeniesienie między działami) 29 767 zł PM Nr 191/2003  z 28.05.2003 r.               PM Nr 354/2003 z 29.08.2003 r.
      RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.                RM Nr 246/2003 z 18.12.2003 r. 
       
48. Zmniejszenie wydatków o 20.000 zł (przeniesienie między działami), zwiększenie wydatków bieżących o 13.725 zł, zmniejszenie o 6.759 zł (przeniesienie między rozdz.). zwiększenie o 101.549 zł (korekta dochodów) 88 515 zł RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.                PM Nr 310/2003 z 29.08.2003 r.                   
      PM Nr 354/2003 z 29.08.2003 r.                RM Nr 210/2003 z 30.10.2003 r.
       
49. Zmniejszenie wydatków bieżących o 3.000 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie o 3.225 zł (przeniesienie między działami), 12.021 zł (korekta dochodów), zmniejszenie o 1.335 zł (przeniesienie między działami) 10 911 zł PM Nr 310/2003 z 29.08.2003 r.                      RM Nr 210/2003 z 30.10.2003 r.
      RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.                     RM Nr 246/2003 z 18.12.2003 r.
       
50. Zmniejszenie wydatków bieżących o 200 zł, 18.771 zł, 1.317 zł (przeniesienie między rozdz.), zwiększenie o 7.186 zł (korekta dochodów) -13 102 zł PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.                   PM Nr 310/2003
      z 29.08.2003 r.                      PM Nr 354/2003 z 29.08.2003 r.                   RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.
       
51. Zwiększenie wydatków bieżących o 8.046 zł (przeniesienie między rozdz.), zmniejszenie o 1.999 zł (przeniesienie między działami) 6 047 zł PM Nr 310/2003 z 29.08.2003 r.                  RM Nr 246/2003
      z 18.12.2003 r.
       
  dział 900 -1 835 716 zł  
52. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 1.192.439 zł (rezygnacja z zaciągnięcia pożyczek), zwiększenie                        o 500.000 zł (przeniesienie między działami), zmniejszenie o 1.250.000 zł (rezygnacja z zaciągnięcia kredytu i pożyczki), o 17.855 zł (przeniesienie między działami) -1 960 294 zł RM Nr 135/2003 z 29.05.2003 r.                 RM Nr 210/2003 z 30.10.2003 r.                    RM Nr 227/2003
      z 27.11.2003 r.
       
53. Zwiększenie wydatków bieżących o 190.290 zł (ponadplanowe dochody), o 3.660 zł (przeniesienie między rozdz.), zmniejszenie o 250.000 zł (przeniesienie między działami) -56 050 zł RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.              PM Nr 284/2003 z 23.07.2003 r.
      RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.
       
54. Zwiększenie wydatków bieżących (ponadplanowe dochody) 61 470 zł RM Nr 78/2033
      z 27.02.2003 r.
       
55. Zwiększenie wydatków bieżących o 22.818 zł, wydatków inwestycyjnych o 100.000 zł (ponadplanowe dochody) 122 818 zł RM Nr 210/2003 z 30.10.2003 r.
       
56. Zmniejszenie wydatków bieżących (przeniesienie między rozdz.) -3 660 zł PM Nr 284/2003 z 23.07.2003 r.
       
  dział 921 10 100 zł  
57. Zwiększenie wydatków bieżących (przeniesienie z rezerwy ogólnej) 8 000 zł PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.
       
58. Zwiększenie wydatków bieżących (przeniesienie z rezerwy ogólnej) 2 100 zł PM Nr 212/2003  z 25.06.2003 r.
       
  dział 926 4 775 852 zł  
59. Zwiększenie wydatków bieżących o 40.235 zł, wydatków inwestycyjnych o 697.573 zł (ponadplanowe dochody), o 2.500.000 zł (zaciągnięcie kredytu), o 1.350.000 zł (dotacja) 4 587 808 zł RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.                  RM Nr 109/2003 z 24.04.2003 r.
      RM Nr 210/2003 z 30.10.2003 r.
       
60. Zwiększenie wydatków bieżących  o 157.000 zł (ponadplanowe dochody), zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków inwestycyjnych                              o 8.418 zł (przeniesienie między paragrafami), zwiększenie wydatków bieżących o 11.000 zł i 39.500 zł (przeniesienie z rezerwy) 207 500 zł RM Nr 78/2003 z 27.02.2003 r.                      RM Nr 113/2003 z 24.04.2003 r.                    PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.
      PM Nr 354/2003 z 27.10.2003 r.
       
61. Zmniejszenie wydatków bieżących (przeniesienie między działami) -19 456 zł RM Nr 227/2003 z 27.11.2003 r.
       
O G Ó Ł E M   zadania własne 4 689 582 zł  
       
II. ZADANIA ZLECONE    
       
  dział 710    
62. Zwiększenie planu dotacji na : 39 387 zł PM Nr 310/2003
  a) prace geodezyjne i kartograficzne - 20.000 zł   z 29/08.2003 r.
  b) wydatki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - bieżące o 15.387 zł, inwestycyjne - o 4.000 zł   PM Nr 397/2003 z 12.11.2003 r.
       
  dział 750    
63. Zwiększenie wydatków rzeczowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 20.000 zł, 2.250 zł,             3.388 zł 25 638 zł PM Nr 388/2003 z 05.11.2003 r.                     PM Nr 397/2003
      z 12.11.2003 r.                  PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.
       
  dział 751    
64. Przyznanie dotacji na referendum - zwiększenie o 39.826 zł i 91.643 zł, zmniejszenie o 1.833 zł 129 636 zł PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
      PM Nr 198/2003 z 04.06.2003 r.                PM Nr 321/2003 z 10.09.2003 r.
       
  dział 754 24 000 zł  
65. Zwiększenie planu dotacji na wydatki rzeczowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 7.000 zł, 12.000 zł i 5.000 zł   PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.                     PM Nr 397/2003
      z 12.11.2003 r.                        PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.
       
  dział 801    
66. Przyznanie dotacji na: 80 508 zł  
  a) wyprawkę szkolną dla dzieci w formie zasiłku losowego - 16.578 zł, 1.373 zł   PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
  b) wynagrodzenia opiekunów praktyk uczniowskich -          7.770 zł, 189 zł   PM Nr 207/2003 z 18.06.2003 r.
  c) sfinansowanie sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 156 zł, 5.460 zł   PM Nr 214/2003 z 30.06.2003 r.
  d) fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 47.919 zł, 1.063 zł   PM Nr 284/2003 z 23.07.2003 r.
      PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.                      PM Nr 397/2003 z 12.11.2003 r.                        PM Nr 412/2003 z 10.12.2003 r.
       
  dział 851    
67. Dotacja na: 374 569 zł  
  a) Program Działań Osłonowych i Restrukturyzację w Ochronie Zdrowia - 197.000 zł, 43.759 zł   PM Nr 88/2003 z 07.02.2003 r.
  b) składki na ubezpieczenia zdrowotne - 105.810 zł,                  28.000 zł   PM Nr 310/2003 z 29.08.2003 r.
      PM Nr 342/2003 z 08.10.2003 r.                     PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.
       
  dział 853    
68. Zmiany w planie dotacji na: 3 165 276 zł  
  a) pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie o 34.478 zł, 33.237 zł i zmniejszenie o 27.618 zł   PM Nr 125/2003 z 13.03.2003 r.                 PM Nr 137/2003
  b) rodziny zastępcze - zwiększenie o 69.469 zł, 50.552 zł i 268.490 zł   z 28.03.2003 r.                     PM Nr 156/2002
  c) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej - zwiększenie o 48.927 zł i 8.819 zł, zmniejszenie o 2.891 zł   z 24.04.2003 r.                   PM Nr 191/2003 z 28.05.2003 r.
  d) wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - zwiększenie o 89.682 zł, 221.434 zł i 246.100 zł, zmniejszenie                           o 235.333 zł   PM Nr 198/2002 z 04.06.2003 r.               PM Nr 207/2003
  e) wypłatę dodatków mieszkaniowych - zwiększenie o 594.535 zł, 407.937 zł, 411.544 zł, 232.923 zł, 387.134 zł, 185.809 zł, zmniejszenie o 24.702 zł   z 18.06.2003 r.                     PM Nr 214/2003 z 30.06.2003 r.
  f) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zwiększenie o 45.173 zł, zmniejszenie o 4.000 zł, 46.243 zł, 1.963 zł   PM Nr 284/2003 z 23.07.2003 r.                     PM Nr 291/2003
  g) usługi opiekuńcze - zmniejszenie o 9.280 zł   z 30.07.2003 r.
  h) wydatki zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - zwiększenie o 4.500 zł   PM Nr 294/2003 z 13.08.2003 r.
  i) powiatowy urząd pracy - zwiększenie o 24.176 zł i o 4.897 zł   PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.
  j) pomoc dla repatriantów - zwiększenie o 9.986 zł,                     8.902 zł i 7.937 zł   PM Nr 342/2003 z 08.10.2003 r.
  k) dożywianie uczniów w szkołach - zwiększenie o 65.609 zł, 31.533 zł i 8.673 zł, na wyprawkę szkolną dla dzieci (w formie zasiłku celowego) - zwiększenie o 13.410 zł                            i 1.440 zł   PM Nr 388/2003 z 05.11.2003 r.                      PM Nr 397/2003 z 12.11.2003 r.                         PM Nr 401/2003 z 26.11.2003 r.                       PM Nr 412/2003
      z 10.12.2003 r.
       
  dział 854    
69. Zwiększenie dotacji na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 5.273 zł i 141 zł 5 414 zł PM Nr 338/2003 z 30.09.2003 r.
      PM Nr 412/2003 z 10.12.2003 r.
       
  dział 900    
70. Zwiększenie dotacji na oświetlenie 152 160 zł PM Nr 338/2003
      z 30.09.2003 r.
       
       
O G Ó Ł E M   zadania zlecone 3 996 588 zł  
       
III. ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ    
       
  dział 853    
71. Dotacja na realizację programu "Przedsiębiorczy motyl" - zwiększenie o 30.000 zł oraz "Programu psychoedukacyjnego dla rodzin pacjentów chorych na schizofrenię" - zwiększenie o 3.750 zł 33 750 zł PM Nr 342/2003 z 08.10.2003 r.
       
O G Ó Ł E M   zadania zlecone 33 750 zł  
       
       
O G Ó Ł E M    B U D Ż E T   M I A S T A 8 719 920 zł