Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr 318/2004
z dnia 29.04.2004 r.
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH
W 2003 ROKU
Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody w tym dotacja           z budżetu Suma                (4+5)=(8+10) Wydatki w tym wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na koniec roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
    ŚRODKI SPECJALNE              
                   
600 60016 Zajęcie pasa drogowego 5 023 zł 22 509 zł   27 532 zł 840 zł   26 692 zł
                   
754 75411 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   35 990 zł   35 990 zł 35 990 zł    
                   
801 80101 Szkoły podstawowe   131 422 zł   131 422 zł 125 140 zł   6 282 zł
                   
801 80102 Szkoły podstawowe specjalne   3 248 zł   3 248 zł 2 863 zł   385 zł
                   
801 80110 Gimnazja   109 202 zł   109 202 zł 109 202 zł    
                   
801 80120 Licea ogólnokształcące   81 111 zł   81 111 zł 81 111 zł    
                   
801 80130 Szkoły zawodowe   32 948 zł   32 948 zł 32 533 zł   415 zł
                   
801 80195 Pozostała działalność   5 633 zł   5 633 zł 5 633 zł    
                   
853 85305 Żłobki 1 519 zł 16 149 zł   17 668 zł 17 668 zł    
                   
853 85395 Pozostała działalność 1 106 zł 5 zł   1 111 zł 1 111 zł    
                   
854 85401 Świetlice szkolne 14 012 zł 817 405 zł   831 417 zł 828 255 zł   3 162 zł
                   
854 85404 Przedszkola 4 111 zł 556 500 zł   560 611 zł 559 417 zł   1 194 zł
                   
854 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego   53 527 zł   53 527 zł 53 527 zł    
                   
    GOSPODARSTWA POMOCNICZE              
                   
801 80197 Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych   26 400 zł 9 840 zł 26 400 zł 26 400 zł    
                   
801 80197 Ośrodek kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum   363 717 zł 117 700 zł 363 717 zł 363 717 zł    
                   
                   
    FUNDUSZE CELOWE              
                   
710 71012 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 153 740 zł 190 520 zł   344 260 zł 70 639 zł   273 621 zł
                   
900 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 753 131 zł 876 525 zł   1 629 656 zł 854 593 zł   775 063 zł
                   
900 90011 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 446 692 zł 203 745 zł   650 437 zł 121 320 zł   529 117 zł
                   
                   
O G Ó Ł E M 1 379 334 zł 3 526 556 zł 127 540 zł 4 905 890 zł 3 289 959 zł 0 zł 1 615 931 zł