Załącznik Nr 5
                                    do Uchwały RM Nr 263/2004
                                    z dnia 29.01.2004 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
L.p. Treść Klasyfikacja §                     przychodów i rozchodów Kwota
       
1. Planowane dochody   130 693 171 zł
       
2. Planowane wydatki   139 223 297 zł
       
3. Wynik    
   - różnica między 1 i 2 (+)    
  lub między 2 i 1 (-) deficyt   -8 530 126 zł
       
4. Spłata kredytów i pożyczek § 992 -10 884 200 zł
       
I. Źródła sfinansowania deficytu i spłat kredytów i pożyczek   -19 414 326 zł
       
1. Kredyty i pożyczki zaciągane w bankach krajowych § 952 19 414 326 zł