Załącznik Nr 6
do Uchwały RM Nr 263/2004
z dnia 29.01.2004 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH,
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH NA 2004 ROK
Dział Rozdz. Nazwa jednostki Stan środków obrotowych na początek roku Przychody w tym dotacja      z budżetu Suma            (4+5) = (8+10) Wydatki w tym wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
    ŚRODKI SPECJALNE              
                   
600 60016 Zajęcie pasa drogowego 27 350 zł 3 419 zł 0 zł 30 769 zł 30 769 zł 0 zł 0 zł
                   
801 80101 Szkoły podstawowe 0 zł 130 047 zł 0 zł 130 047 zł 130 047 zł 0 zł 0 zł
                   
801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 zł 3 919 zł   3 919 zł 3 919 zł    
                   
801 80104 Przedszkola 28 013 zł 602 061 zł 0 zł 630 074 zł 601 417 zł 0 zł 28 657 zł
                   
801 80110 Gimnazja 0 zł 119 436 zł 0 zł 119 436 zł 119 436 zł 0 zł 0 zł
                   
801 80120 Licea ogólnokształcące 0 zł 96 970 zł 0 zł 96 970 zł 96 970 zł 0 zł 0 zł
                   
801 80130 Szkoły zawodowe 3 000 zł 134 451 zł 0 zł 137 451 zł 137 451 zł 0 zł 0 zł
                   
853 85305 Żłobki 1 085 zł 22 531 zł 0 zł 23 616 zł 22 506 zł 0 zł 1 110 zł
                   
854 85401 Świetlice szkolne 46 074 zł 888 203 zł 0 zł 934 277 zł 890 368 zł 0 zł 43 909 zł
                   
854 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 098 zł 66 496 zł 0 zł 68 594 zł 65 375 zł 0 zł 3 219 zł
                   
    GOSPODARSTWA POMOCNICZE              
                   
801 80197 Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Techniczno -Usługowych 0 zł 23 400 zł 6 000 zł 23 400 zł 23 400 zł 0 zł 0 zł
                   
801 80197 Ośrodek Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum" 0 zł 209 320 zł 113 520 zł 209 320 zł 209 320 zł 0 zł 0 zł
                   
                   
    FUNDUSZE CELOWE              
                   
900 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 945 219 zł 858 200 zł   1 803 419 zł 1 803 419 zł 0 zł 0 zł
                   
900 90011 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 569 922 zł 160 000 zł   729 922 zł 729 922 zł 0 zł 0 zł
                   
Razem 1 622 761 zł 3 318 453 zł 119 520 zł 4 941 214 zł 4 864 319 zł 0 zł 76 895 zł