Załącznik Nr 3
do Uchwały RM Nr ..................
z dnia ....................................
WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I FUNDUSZY CELOWYCH W 2004 ROKU
Dział Rozdz. Nazwa Stan środków pieniężnych na początek roku Przychody w tym dotacja           z budżetu Suma                (4+5) Wydatki  w tym wpłata do budżetu Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego Suma           (8+10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                     
    ŚRODKI SPECJALNE                
                     
600 60016 Zajęcie pasa drogowego 26 692 zł 52 116 zł   78 808 zł 30 457 zł   48 351 zł 78 808 zł
                     
750 75023 Urząd miasta   1 400 zł   1 400 zł 1 400 zł     1 400 zł
                     
754 75411 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej   16 700 zł   16 700 zł 16 700 zł     16 700 zł
                     
801 80101 Szkoły podstawowe 6 282 zł 121 148 zł   127 430 zł 121 112 zł   6 318 zł 127 430 zł
                     
801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 385 zł 2 477 zł   2 862 zł 2 862 zł     2 862 zł
                     
801 80104 Przedszkola 1 194 zł 561 611 zł   562 805 zł 543 474 zł   19 331 zł 562 805 zł
                     
801 80110 Gimnazja   91 847 zł   91 847 zł 91 847 zł     91 847 zł
                     
801 80120 Licea ogólnokształcące   64 457 zł   64 457 zł 64 457 zł     64 457 zł
                     
801 80130 Szkoły zawodowe 415 zł 66 352 zł   66 767 zł 62 758 zł   4 009 zł 66 767 zł
                     
853 85305 Żłobki   14 210 zł   14 210 zł 13 110 zł   1 100 zł 14 210 zł
                     
853 85333 Powiatowy Urząd Pracy   73 419 zł   73 419 zł 73 419 zł     73 419 zł
                     
854 85401 Świetlice szkolne 3 162 zł 889 703 zł   892 865 zł 882 538 zł   10 327 zł 892 865 zł
                     
854 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego   31 864 zł   31 864 zł 31 864 zł     31 864 zł
                     
    GOSPODARSTWA POMOCNICZE                
                     
801 80197 Warsztaty szkolne Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych   27 800 zł 6 000 zł 27 800 zł 27 800 zł     27 800 zł
                     
801 80197 Ośrodek kształcenia praktycznego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "Meritum"   442 204 zł 113 520 zł 442 204 zł 442 204 zł     442 204 zł
                     
                     
    FUNDUSZE CELOWE                
                     
900 90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 775 063 zł 1 037 645 zł   1 812 708 zł 1 567 745 zł   244 963 zł 1 812 708 zł
                     
900 90011 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 529 117 zł 214 809 zł   743 926 zł 660 076 zł   83 850 zł 743 926 zł
                     
                     
O G Ó Ł E M 1 342 310 zł 3 709 762 zł 119 520 zł 5 052 072 zł 4 633 823 zł 0 zł 418 249 zł 5 052 072 zł