GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z III Sesja Rady Miasta , odbytego dnia 11.12.2014Numer głosowania: 1
Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.
- uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: 6/III/14 - ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Pana mgr Rafała Piecha.
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 8 grudnia 2014 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 3
a.
Przyjęcie regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta ­ podjęcie uchwały nr 1/III/2014 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 4
b.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
Radni głosowali następująco:  głosowanie nieważne - problem techniczny
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Wojciech Okoń

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 5
b.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów.
Radni głosowali następująco:  głosowanie nieważne - problem techniczny.
Za: 3
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 19
Obecni: 22


   
Za:

 Wojciech Okoń

 Danuta Sobczyk

 Anna Zasada-Chorab

 


   Nie głosowało:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 6
b.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów. - Reasumpcja głosowania:
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 7
c.
Zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miasta. - głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miasta
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Robert Myrta

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 8
f.
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Siemianowic Śląskich ­ podjęcie uchwały nr 2/III/2014. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jerzy Becker

 

 

 Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały nr 3/III/2014 w sprawie: powołania Komisji stałych Rady Miasta. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 10
Skargi wpływające do Rady Miasta. -
Przekazanie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Komisji Polityki Społecznej, celem rozpatrzenia.
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Anna Zasada-Chorab


   Wstrzymalo się:

 Jerzy Becker

 Grzegorz Jurkiewicz

 

 Numer głosowania: 11
4/III/2014 ­ zmian budżetu miasta na 2014 r. - głosowanie nad ogłoszeniem 10 minutowej przerwy
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 12
4/III/2014 ­ zmian budżetu miasta na 2014 r. - głosowanie nad wnioskiem Pana Roberta Myrty dot. wycofania ww. projektu uchwały z porządku obrad sesji i skierowanie do rozpatrzenia przez Komisje Rady Miasta.
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 16
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Józef Kogut

 Marek Omelan

 

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Leszek Winkowski

 Anna Zasada-Chorab


   Wstrzymalo się:

 Katarzyna Cichos

 Robert Myrta

 Jan Wieczorek

 


   Nie głosowało:

 Henryk Pesel

 

 

 Numer głosowania: 13
4/III/2014 ­ zmian budżetu miasta na 2014 r. - /z
autopoprawką/
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Katarzyna Cichos

 Robert Myrta

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Danuta Sobczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 14
5/III/2014 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 ­ 2024. - -głosowanie nad wycofaniem ww. projektu uchwały z porządku obrad sesji na wniosek Prezydenta Miasta
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek

 Anna Zasada-Chorab

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jerzy Becker

 Tomasz Dzierwa

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Danuta Sobczyk

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 15
6/III/2014 - ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Pana mgr Rafała Piecha. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Anna Zasada-Chorab

 

 Numer głosowania: 16
Przyjęcie terminarza Sesji Rady Miasta Siemianowic Śląskich na 2015 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Danuta Sobczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Anna Zasada-Chorab

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice