GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z IV Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 29.12.2014Numer głosowania: 1
Uzupełnienie porządku obrad o projekt uchwały nr 5/IV/14 w sprawie: uznania skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 16


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Jan WieczorekNumer głosowania: 2
1/IV/14 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer głosowania: 3
2/IV/14 ­ częściowej zmiany uchwały nr 725/2010 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 października 2010 r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer głosowania: 4
3/IV/14 ­ nadania drodze wewnętrznej nazwy ­ Rozwojowa -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer głosowania: 5
4/IV/14 ­ nadania drodze wewnętrznej nazwy - Willowa -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer głosowania: 6
5/IV/14 - uznania skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer głosowania: 7
Głosowanie nad zmianą terminu Sesji Rady Miasta z dnia 22 na 29 stycznia 2015 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Robert Myrta

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek

 

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice