GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z V Sesja Rady Miasta, odbytej dnia 29.01.2015Numer głosowania: 1
7/V/15 ­ wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ul. Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula  Katarzyna Cichos
 Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy  Marian Jadwiszczok
 Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól
 Robert Myrta  Wojciech Okoń  Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik
 Henryk Pesel  Paweł Siegel  Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek
 Leszek Winkowski      

   Wstrzymalo się:
 Jerzy Becker      

   Nie głosowało:
 Józef Kogut      


Numer głosowania: 2
8/V/15 ­ wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ul. Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich oraz zamiaru likwidacji Szkoły Zawodowej dla Dorosłych. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 21
Obecni: 23


   Za:
 Józef Kogut  Danuta Sobczyk    

   Nie głosowało:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Jerzy Kurzawa
 Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń  Marek Omelan
 Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel  Jan Wieczorek
 Leszek Winkowski      


Numer głosowania: 3
8/V/15 ­ wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ul. Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich oraz zamiaru likwidacji Szkoły Zawodowej dla Dorosłych. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Katarzyna Cichos
 Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy  Marian Jadwiszczok
 Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut  Jerzy Kurzawa
 Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń  Marek Omelan
 Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel  Danuta Sobczyk
 Jan Wieczorek  Leszek Winkowski    

   Nie głosowało:
 Adam Cebula      


Numer głosowania: 4
9/V/15 wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Siemianowice Śląskie do Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 5
10/V/15 - w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Jan Wieczorek      

   Wstrzymalo się:
 Danuta Sobczyk  Leszek Winkowski    


Numer głosowania: 6
11/V/15 w sprawie: stanowiska władz samorządowych miasta Siemianowic Śląskich wobec ogłoszonych zapowiedzi likwidacji KWK Pokój w Rudzie Śląskiej oraz trzech innych w naszym regionie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Adam Cebula  Katarzyna Cichos
 Tomasz Dzierwa  Jacek Guzy  Marian Jadwiszczok  Marcin Janota
 Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut  Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól
 Robert Myrta  Wojciech Okoń  Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik
 Henryk Pesel  Paweł Siegel  Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek
 Leszek Winkowski      

   Wstrzymalo się:
 Beata Breguła  Małgorzata Gościniak    


Numer głosowania: 7
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 11 grudnia 2014 r -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Beata Breguła  Adam Cebula  Katarzyna Cichos
 Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Marian Jadwiszczok  Marcin Janota
 Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut  Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól
 Robert Myrta  Wojciech Okoń  Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik
 Henryk Pesel  Paweł Siegel  Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek
 Leszek Winkowski      

   Wstrzymalo się:
 Małgorzata Borecka  Jacek Guzy    


Numer głosowania: 8
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2014 r -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Marian Jadwiszczok
 Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut  Jerzy Kurzawa
 Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń  Marek Omelan
 Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel  Jan Wieczorek
 Leszek Winkowski      

   Wstrzymalo się:
 Jacek Guzy      

   Nie głosowało:
 Danuta Sobczyk      


Numer głosowania: 9
podjęcie uchwały:9/V/15 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Siemianowice Śląskie do Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego z siedzibą w Katowicach -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Katarzyna Cichos
 Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy  Marian Jadwiszczok
 Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól
 Robert Myrta  Wojciech Okoń  Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik
 Henryk Pesel  Paweł Siegel  Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek
 Leszek Winkowski      

   Wstrzymalo się:
 Adam Cebula      

   Nie głosowało:
 Józef Kogut      


Numer głosowania: 10
1a/V/14 - uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 wraz z autopoprawką -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Adam Cebula  Katarzyna Cichos
 Tomasz Dzierwa  Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz
 Józef Kogut  Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta
 Wojciech Okoń  Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel
 Paweł Siegel  Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski

   Wstrzymalo się:
 Beata Breguła  Małgorzata Gościniak    

   Nie głosowało:
 Jacek Guzy      


Numer głosowania: 11
2a/V/14 - uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok wraz z autopoprawką -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Adam Cebula  Katarzyna Cichos
 Tomasz Dzierwa  Jacek Guzy  Marian Jadwiszczok  Marcin Janota
 Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut  Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól
 Robert Myrta  Wojciech Okoń  Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik
 Henryk Pesel  Paweł Siegel  Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek
 Leszek Winkowski      

   Wstrzymalo się:
 Beata Breguła  Małgorzata Gościniak    


Numer głosowania: 12
3/V/15 - powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 13
4/V/15 - przyjęcia Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2015-2017 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Marian Jadwiszczok
 Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut  Jerzy Kurzawa
 Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń  Marek Omelan
 Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel  Danuta Sobczyk
 Jan Wieczorek  Leszek Winkowski    

   Nie głosowało:
 Jacek Guzy      


Numer głosowania: 14
5/V/15 - przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Miasta Siemianowice Śląskie na rok 2015" -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 15
6/V/15 - określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Siemianowice Śląskie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 16
7/V/15 ­ wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ul. Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich oraz zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 17
8/V/15 ­ wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z siedzibą przy ul. Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich oraz zamiaru likwidacji Szkoły Zawodowej dla Dorosłych. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 18
10/V/15 w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 19
11/V/15 w sprawie: stanowiska władz samorządowych miasta Siemianowic Śląskich wobec ogłoszonych zapowiedzi likwidacji KWK Pokój w Rudzie Śląskiej oraz trzech innych w naszym regionie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula  Tomasz Dzierwa
 Małgorzata Gościniak  Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz
 Józef Kogut  Jerzy Kurzawa  Wojciech Okoń  Marek Omelan
 Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel  Danuta Sobczyk
 Jan Wieczorek  Leszek Winkowski    

   Przeciw:
 Jacek Guzy      

   Wstrzymalo się:
 Jerzy Becker  Katarzyna Cichos  Grzegorz  Mól  

   Nie głosowało:
 Robert Myrta      


Numer głosowania: 20
11/V/15 w sprawie: stanowiska władz samorządowych miasta Siemianowic Śląskich wobec ogłoszonych zapowiedzi likwidacji KWK Pokój w Rudzie Śląskiej oraz trzech innych w naszym regionie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Adam Cebula  Katarzyna Cichos
 Tomasz Dzierwa  Jacek Guzy  Marian Jadwiszczok  Marcin Janota
 Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut  Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól
 Robert Myrta  Wojciech Okoń  Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik
 Henryk Pesel  Paweł Siegel  Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek
 Leszek Winkowski      

   Wstrzymalo się:
 Beata Breguła  Małgorzata Gościniak    


Numer głosowania: 21
Przekazanie skargi na dyrektora Przedszkola Nr 11 w Siemianowicach Śląskich, celem rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Danuta Sobczyk
 Jan Wieczorek  Leszek Winkowski    

   Nie głosowało:
 Paweł Siegel      


Numer głosowania: 22
Przekazanie skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, celem rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 23
Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na I półrocze 2015 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 24
Przyjęcie terminarzy posiedzeń i planów pracy Komisji Rady Miasta na I półrocze 2015 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 25
przyjęcie terminarza posiedzeń Komisji Polityki Społecznej wraz z planem pracy na I półrocze 2015 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 26
przyjęcie terminarza posiedzeń Komisji Rozwoju i Inwestycji wraz z planem pracy na I półrocze 2015 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 27
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Jacek Guzy
 Marian Jadwiszczok  Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut
 Jerzy Kurzawa  Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń
 Marek Omelan  Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  


Numer głosowania: 28
Sprawy informacyjne. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 23


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Katarzyna Cichos  Tomasz Dzierwa  Małgorzata Gościniak  Marian Jadwiszczok
 Marcin Janota  Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut  Jerzy Kurzawa
 Grzegorz  Mól  Robert Myrta  Wojciech Okoń  Marek Omelan
 Danuta Sobczyk  Jan Wieczorek  Leszek Winkowski  

   Wstrzymalo się:
 Jacek Guzy  Barbara Patyk-Płuciennik    

   Nie głosowało:
 Henryk Pesel  Paweł Siegel