GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XVI Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 28.01.2016Numer głosowania: 1
Otwarcie Sesji. - głosowanie nad powołaniem Komisji Uchwał
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Nie głosowało:

 Grzegorz  Mól

 

 

 Numer głosowania: 2
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2015 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 3
-głosowanie nad przekazaniem skargi
na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siemianowicach Śląskich, do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Nie głosowało:

 Małgorzata Borecka

 

 

 
Numer głosowania: 4
1/XVI/16 ­ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 5
2/XVI/16 ­ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Henryka Krupanka w sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzymalo się:

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Numer głosowania: 6 – GŁOSOWANIE NIEWAŻNE
3/XVI/16 ­ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Bartosza Głowackiego oraz 27 - go Stycznia w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 

 


   Nie głosowało:

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 

 Numer głosowania: 7 – reasumpcja głosowania nad niżej wymienionym projektem uchwały
3/XVI/16 ­ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki, Bartosza Głowackiego oraz 27 - go Stycznia w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzymalo się:

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Numer głosowania: 8
4/XVI/16 ­ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Budowlanej w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 

 

Numer głosowania: 9
5/XVI/16 ­ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru byłej Kopalni Michał przy ulicy Michałkowickiej i ulicy Elizy Orzeszkowej w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 

 


   Nie głosowało:

 Wojciech Okoń

 

 

 Numer głosowania: 10
6/XVI/16 ­ wyrażenia woli przystąpienia i realizacji projektu pn. ,,Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- tryb konkursowy nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 11
7/XVI/16 ­ wyrażenia woli przystąpienia i realizacji projektu pn. ,,Rodzinna integracja" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - tryb konkursowy nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 
Numer głosowania: 12
Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Adama Cebuli o ogłoszenie 15 minutowej przerwy
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 20


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek WinkowskiNumer głosowania: 13
8/XVI/16 ­ wyrażenia zgody na wniesienie do Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Spółka z.o.o z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. 1-go Maja 9, w formie wkładu niepieniężnego (aportu) prawa własności nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynków położonych w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 9 i ul. Jana Pawła II 1b -
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Adam Cebula

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Paweł Siegel

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 

 

 Numer głosowania: 14
9/XVI/16 ­ przyjęcia programu zdrowotnego dla mieszkańców miasta Siemianowice Śląskie na rok 2016 pod nazwą ,,Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 15
10/XVI/16 -w sprawie zmian budżetu miasta na 2016 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzymalo się:

 Katarzyna Cichos

 

 

 


   Nie głosowało:

 Paweł Siegel

 

 

 Numer głosowania: 16
11/XVI/16 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Katarzyna Cichos

 

 

 Numer głosowania: 17
12/XVI/16 ­ określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 18
13/XVI/16 - upoważnienia Prezydenta Miasta do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 19
Sprawy informacyjne. - głosowanie nad przekazaniem pisma w sprawie żądania zwrotu bonifikaty za lokal mieszkalny do Komisji Rozw
oju Miasta i Inwestycji celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 3
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Jan Wieczorek

 

 

 


   Przeciw:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 

 


   Wstrzymalo się:

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 


   Nie głosowało:

 Beata Breguła

 Małgorzata Gościniak

 Paweł Siegel

 Numer głosowania: 20
Sprawy informacyjne. - głosowanie nad przekazaniem pisma w sprawie kontroli prawidłowości rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Miasta a firmą „Landeco” do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marcin Janota

 Józef Kogut

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 


   Przeciw:

 Grzegorz Jurkiewicz

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 Grzegorz  Mól

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice