GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XXI Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 23.06.2016Numer głosowania: 1
26/XXI/16 - przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej przez Radę Miasta decyzją z dnia 28 stycznia 2016 r. na temat: "Prawidłowości rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a Firmą "Landeco" -
Radni głosowali następująco: głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o wyżej wymieniony projekt uchwały
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 

 Numer głosowania: 2
- przyjęcia apelu dotyczącego powołania Związku Metropolitalnego na terenie województwa śląskiego. -
Radni głosowali następująco:głosowanie nad uzupełnieniem porządku obrad o wyżej wymieniony projekt uchwały
Za: 4
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 16
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Beata Breguła

 Małgorzata Gościniak

 Wojciech Okoń

 Paweł Siegel


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Jacek Guzy

 

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek WinkowskiNumer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 19 maja 2016 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Marian Jadwiszczok

 

 

 Numer głosowania: 4
skarga Pana Dariusza Kalinowskiego na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. -
Radni głosowali następująco: głosowanie nad przekazaniem skargi do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 5
skarga przedstawiciela Rodziców Zawodniczek Grupy Piłki Ręcznej Pana Mirosława Kulik na Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych -
Radni głosowali następująco: głosowanie nad przekazaniem skargi do Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 6
1/XXI/16 ­ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Siemianowice Śląskie za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2015 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 

 


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Gościniak

 

 

 Numer głosowania: 7
2/XXI/16 ­ udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 

 


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Gościniak

 

 

 Numer głosowania: 8
3/XXI/16 ­ przekształcenia Gimnazjum Nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich poprzez zmianę jego siedziby -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 2
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 


   Przeciw:

 Katarzyna Cichos

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 Marek Urbańczyk

 

 Numer głosowania: 9
4/XXI/16 ­ przekształcenia Gimnazjum Nr 4 w Siemianowicach Śląskich poprzez zmianę jego siedziby -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzymalo się:

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 

 Numer głosowania: 10
5/XXI/16 ­ przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Hanki Sawickiej w Siemianowicach Śląskich poprzez zmianę jej siedziby -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 11
6/XXI/16 ­ likwidacji Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z siedzibą przy ul. Budryka 2 w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 12
7a/XXI/16 ­ zmian budżetu miasta na 2016 rok -
Radni głosowali następująco: wraz z autopoprawką  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 

 Numer głosowania: 13
8a/XXI/16 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 -
Radni głosowali następująco: wraz z autopoprawką 
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 2
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Nie głosowało:

 Józef Kogut

 Henryk Pesel

 

 Numer głosowania: 14
9/XXI/16 ­ likwidacji Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 15
10/XXI/16 ­ utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 16
11/XXI/16 ­ nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 17
12/XXI/16 ­ częściowej zmiany Uchwały nr 190/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Siemianowice Śląskie na rok 2016 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 18
13/XXI/16 ­ zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich za 2015 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Nie głosowało:

 Paweł Siegel

 

 

 Numer głosowania: 19
14/XXI/16 ­ częściowej zmiany uchwały Nr 138/2015 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Siemianowice Śląskie na 2016 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 20
15/XXI/16 ­ wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 1 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rejonie ul. Kasprzaka, obejmującej działki o numerach geodezyjnych 3260/282, 3262/282 i 3263/282 o łącznej pow. 192 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/00005939/6 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 21
16/XXI/16 ­ wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 5 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rejonie ul. Kościelnej, stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 32-2256/193 o pow. 408 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/00006375/1 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 22
17/XXI/16 ­ wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr 6 usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rejonie ul. Dąbrowskiej, stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 35-338/4 o pow. 4315 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/00002570/0 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przynależnego do tego garażu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 23
18/XXI/16 ­ wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Nowoczesna szkoła” w ramach konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego ­ konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 24
19/XXI/16 ­ wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego usytuowanego na nieruchomości położonej w rejonie ul. Michałkowickiej, stanowiącej działkę nr 53-3301/4 o pow. 26 m2 zapisanej w księdze wieczystej KA1I/00005817/5 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 25
20/XXI/16 ­ określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 26
21/XXI/16 ­ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 27
22/XXI/16 ­ ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 3
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Przeciw:

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 

 


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 Małgorzata Gościniak

 Paweł Siegel

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 28
23/XXI/16 ­ nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 29
24/XXI/16 ­ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonej numerem geodezyjnym 53-2637/206 o powierzchni 1 400 m2, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/00004367/8, zabudowanej budynkiem o pow. 2 782,90 m2 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Przeciw:

 Beata Breguła

 Katarzyna Cichos

 

 


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Gościniak

 Jan Wieczorek

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 Grzegorz  Mól

 

 Numer głosowania: 30
25/XXI/16 ­ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 2306/293, 2386/293, 3882/293, 3884/293, 3883/293 o łącznej powierzchni 23 751 m2, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/0000/6, zabudowanej budynkiem o 6 626,92 m2 -
Radni głosowali następująco: głosowanie nad wnioskiem o wycofanie ww. projektu uchwały  
Za: 5
Przeciw: 14
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Beata Breguła

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Paweł Siegel

 

 

 


   Przeciw:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jan Nycz

 Jan Wieczorek

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 31
25/XXI/16 ­ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Siemianowice Śląskie, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 2306/293, 2386/293, 3882/293, 3884/293, 3883/293 o łącznej powierzchni 23 751 m2, dla której założona jest księga wieczysta KA1I/0000/6, zabudowanej budynkiem o 6 626,92 m2 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 5
Nie głosowalo: 3
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Beata Breguła

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 


   Wstrzymalo się:

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Jerzy Kurzawa

 Wojciech Okoń

 Paweł Siegel

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 Jan Nycz

 Jan Wieczorek

 Numer głosowania: 32
26/XXI/16 - przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli zleconej przez Radę Miasta decyzją z dnia 28 stycznia 2016 r. na temat: "Prawidłowości rozliczenia umowy zawartej pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a Firmą "Landeco". -
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 2
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 


   Wstrzymalo się:

 Katarzyna Cichos

 Grzegorz  Mól

 

 


   Nie głosowało:

 Beata Breguła

 Jacek Guzy

 

 Numer głosowania: 33
Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na II półrocze 2016 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 34
Komisja Finansowo-Budżetowa -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 35
Komisja Polityki Społecznej -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 36
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 37
Komisja Rewizyjna -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice