GΜSOWANIE RADNYCHG這sowanie z XXII Sesja Rady Miasta , odbytego dnia 16.08.2016Numer g這sowania: 1
10/XXII/2016 - w sprawie zmian bud瞠tu miasta na 2016 r. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 14
Przeciw: 1
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 15


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 


   Przeciw:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 Numer g這sowania: 2
11/XXII/2016 ­ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016/2024 -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 15


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 


   Wstrzymalo si:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 Numer g這sowania: 3
12/XXII/2016 -
w sprawie wyra瞠nia woli przyst徙ienia do realizacji projektu ,,Wzmacnianie potencja逝 szkolnictwa zawodowego w mie軼ie Siemianowice 奸御kie " w ramach konkursu RPSL.11.02.01-IZ.01-24.049/16 dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej : XI. Wzmocnienie potencja逝 edukacyjnego dla dzia豉nia 11.2 Dostosowanie oferty kszta販enia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kszta販enie zawodowe uczni闚 dla Poddzia豉nia : 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego + ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa 奸御kiego na lata 2014-2020 -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 15


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jerzy Kurzawa

 

 

 Numer g這sowania: 4
Zmiany, uzupe軟ienia porz康ku obrad. -
g這sowanie nad wprowadzeniem do porz康ku obrad punktu interpelacje – g這sowanie niewa積e
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 6
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Tomasz Dzierwa

 Ma貪orzata Go軼iniak

 Marian Jadwiszczok

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jan Nycz

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo si:

 Adam Cebula

 Marcin Janota

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Wojciech Oko

 Jan Wieczorek

 

 Numer g這sowania: 5
Zmiany, uzupe軟ienia porz康ku obrad. -
g這sowanie nad wprowadzeniem do porz康ku obrad punktu interpelacje – g這sowanie niewa積e
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 1
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 17
Obecni: 18


   
Za:

 Ma貪orzata Go軼iniak

 

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer g這sowania: 6
Zmiany, uzupe軟ienia porz康ku obrad. -
g這sowanie nad wprowadzeniem do porz康ku obrad punktu interpelacje – g這sowanie niewa積e
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 2
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 15
Obecni: 18


   
Za:

 Jacek Guzy

 Pawe Siegel

 

 


   Wstrzymalo si:

 Jerzy Kurzawa

 

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer g這sowania: 7
Zmiany, uzupe軟ienia porz康ku obrad. -
g這sowanie nad wprowadzeniem do porz康ku obrad punktu interpelacje – g這sowanie niewa積e
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 12
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Leszek Winkowski

 

 


   Wstrzymalo si:

 Adam Cebula

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Jan WieczorekNumer g這sowania: 8
Zmiany, uzupe軟ienia porz康ku obrad. -
g這sowanie nad zmian terminu Sesji Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2016 r. na dzie 16 sierpnia 2016 r.
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo si:

 Pawe Siegel

 

 

 Numer g這sowania: 9
Zatwierdzenie protoko逝 z Sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer g這sowania: 10
1/XXII/2016 - zmiany imienia Szko造 Podstawowej nr 6 przy ul. Chopina 4a w Siemianowicach 奸御kich. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer g這sowania: 11
2/XXII/2016 -
ustalenia planu sieci publicznych szk馧 podstawowych prowadzonych przez gmin Siemianowice 奸御kie oraz okre郵enia granic obwod闚 publicznych szk馧 podstawowych, maj帷ych siedzib na obszarze gminy Siemianowice 奸御kie -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo si:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 

 Numer g這sowania: 12
3/XXII/2016 -
ustalenia planu sieci publicznych gimnazj闚 prowadzonych przez gmin Siemianowice 奸御kie oraz okre郵enia granic obwod闚 publicznych gimnazj闚, maj帷ych siedzib na obszarze gminy Siemianowice 奸御kie -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo si:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 

 Numer g這sowania: 13
4/XXII/2016 - ustalenia planu sieci publicznych szk鏊 ponadgimnazjalnych oraz szk馧 specjalnych prowadzonych przez powiat Siemianowice
奸御kie -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 2
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo si:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 

 Numer g這sowania: 14
5/XXII/2016 -
cz窷ciowej zmiany uchwa造 nr 725/2010 Rady Miasta Siemianowic 奸御kich z dnia 28 pa寮ziernika 2010 r. w sprawie: gromadzenia dochod闚 na wydzielonym rachunku przez samorz康owe jednostki bud瞠towe prowadz帷e dzia豉lno嗆 okre郵on w ustawie z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo si:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer g這sowania: 15
6/XXII/2016 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po這穎nego przy ul. Plebiscytowej w Siemianowicach 奸御kich -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer g這sowania: 16
7/XXII/2016 - uchwalenia zmiany „Studium i kierunk闚 zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice 奸御kie”. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer g這sowania: 17
8/XXII/2016 -
cz窷ciowej zmiany Uchwa造 Nr 138/2015 Rady Miasta Siemianowic 奸御kich z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozk豉du godzin pracy aptek og鏊nodost瘼nych, dzia豉j帷ych na terenie miasta Siemianowice 奸御kie na 2016 rok -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer g這sowania: 18
9/XXII/2016 - zmiany uchwa造 Nr 202/2016 Rady Miasta Siemianowice 奸御kie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie okre郵enia zada rehabilitacji spo貫cznej i zawodowej oraz przeznaczenia na nie 鈔odk闚 Pa雟twowego Funduszu Rehabilitacji Os鏏 Niepe軟osprawnych z uwzgl璠nieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2016-
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer g這sowania: 19
10/XXII/2016 -zmiany bud瞠tu miasta na 2016 r. -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo si:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 Numer g這sowania: 20
11/XXII/2016 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 1
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo si:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 Numer g這sowania: 21
12/XXII/2016 -
w sprawie wyra瞠nia woli przyst徙ienia do realizacji projektu ,,Wzmacnianie potencja逝 szkolnictwa zawodowego w mie軼ie Siemianowice 奸御kie " w ramach konkursu RPSL.11.02.01-IZ.01-24.049/16 dofinansowanego w ramach Osi priorytetowej : XI. Wzmocnienie potencja逝 edukacyjnego dla dzia豉nia 11.2 Dostosowanie oferty kszta販enia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kszta販enie zawodowe uczni闚 dla Poddzia豉nia : 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego + ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa 奸御kiego na lata 2014-2020 -
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 1
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Nie g這sowa這:

 Jerzy Kurzawa

 

 

 Numer g這sowania: 22
skarga Pana Henryka Lacha na Prezydenta Miasta Siemianowice 奸捷kie –
g這sowanie nad skierowaniem ww. skargi do rozpatrzenia przez Komisj Rewizyjn
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 18


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer g這sowania: 23
skarga Pani Edyty Kata na dzia豉nia Star篡 Miejskiej w Siemianowicach 奸御kich. -
g這sowanie nad skierowaniem ww. skargi do rozpatrzenia przez Komisj Rewizyjn
Radni g這sowali nast瘼uj帷o:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzyma這 si: 0
Nie g這sowalo: 0
Obecni: 17


   
Za:

 Jerzy Becker

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 J霩ef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  M鏊

 Jan Nycz

 Wojciech Oko

 Marek Omelan

 Pawe Siegel

 Marek Urba鎍zyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


H.E.R. Syst幦 c A.S.Partner, s.r.o., Ko隘ce