GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XXIII Sesja Rady Miasta, odbytego dnia 29.09.2016Numer głosowania: 1
12/XXIII/16 - uznania skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną –
głosowanie nad wprowadzeniem ww. uchwały do porządku obrad – głosowanie nieważne
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 21


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Nie głosowało:

 Małgorzata Borecka

 

 

 Numer głosowania: 2
12/XXIII/16 - uznania skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną -
głosowanie nad wprowadzeniem ww. uchwały do porządku obrad – głosowanie nieważne
Radni głosowali następująco:  
Za: 3
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 18
Obecni: 21


   
Za:

 Jacek Guzy

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Leszek Winkowski

 


   Nie głosowało:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 

 Numer głosowania: 3
12/XXIII/16 - uznania skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną -
głosowanie nad wprowadzeniem ww. uchwały do porządku obrad – głosowanie nieważne
Radni głosowali następująco:  
Za: 1
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 21
Obecni: 22


   
Za:

 Małgorzata Borecka

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 4
12/XXIII/16 - uznania skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną -
głosowanie nad wprowadzeniem ww. uchwały do porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 5
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta odbytej w dniu 16 sierpnia 2016 r -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Borecka

 Małgorzata Gościniak

 

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 6
Głosowanie nad wnioskiem formalnym Pana Grzegorza Jurkiewicza o zakończenie dyskusji i przejście do głosowania
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 6
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Adam Cebula

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Henryk Pesel


   Przeciw:

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Jerzy Becker

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Jan Wieczorek

 

 Numer głosowania: 7
7/XXIII/16 ­ uznania skargi złożonej na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 

 

 


   Przeciw:

 Leszek Winkowski

 

 

 Numer głosowania: 8
8/XXIII/16 ­ uznania skargi złożonej na Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Borecka

 

 

 Numer głosowania: 9
12/XXIII/16 - uznania skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich, za bezzasadną -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Jan Wieczorek


   Wstrzymalo się:

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 10
Skargi wpływające do Rady Miasta. -
Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o wyłączenie z prac komisji nad skargą na Prezydenta Miasta przez dwóch mieszkańców ulicy Pawiej Pana Henryka Pesel
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jan Wieczorek

 

 

 Numer głosowania: 11
1/XXIII/16 ­ częściowej zmiany uchwały nr 247/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 12
2/XXIII/16 ­ wysokości opłat obowiązujących w 2017 roku za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 13
3/XXIII/16 ­ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mysłowickiej w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 Numer głosowania: 14
4/XXIII/16 ­ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: ks. bpa Czesława Domina oraz Witolda Budryka w Siemianowicach Ślaskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 15
5/XXIII/16 ­ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą Marcina Watoły, a zlikwidowaną koleją wąskotorową w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 16
6/XXIII/16 ­ przekazania w 2016 roku środków finansowych dla Policji -
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jerzy Kurzawa

 

 

 Numer głosowania: 17
9/XXIII/16 ­ wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu ,, Zieleń miejska ­ naturalne bogactwo miasta '' w ramach konkursu nr POIS.2.5/2/2016 dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 18
10/XXIII/16 ­ zmian budżetu miasta na 2016 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 

 Numer głosowania: 19
11/XXIII/16 ­zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice