GŁOSOWANIE RADNYCHGłosowanie z XXIV Sesja Rady Miasta , odbytego dnia 27.10.2016Numer głosowania: 1
13/XXIV/2016 - uznania skargi złożonej na Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, za bezzasadną – uzupełnienie porządku obrad o ww. projekt uchwały
- głosowanie nieważne
Radni głosowali następująco:  
Za: 0
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 1
Obecni: 1


   
Nie głosowało:

 Adam Cebula

 

 

 Numer głosowania: 2
13/XXIV/2016 - uznania skargi złożonej na Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, za bezzasadną - – uzupełnienie porządku obrad o ww. projekt uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 3
Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miasta z dnia 29 września 2016 r. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 4
13/XXIV/2016 - uznania skargi złożonej na Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, za bezzasadną -
Radni głosowali następująco:  
Za: 23
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 23


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Katarzyna Cichos

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 Numer głosowania: 5
1/XXIV/2016 ­ częściowej zmiany uchwały Nr 171/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 28 stycznia 2016 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Ślaskich Spółka z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich ul. 1-go Maja 9, w formie wkłady niepieniężnego ( aportu ) prawa własności nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynków położonych w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 9 i ul. Jana Pawła II 1b -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 1
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Tomasz Dzierwa

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Małgorzata Gościniak

 

 

 


   Nie głosowało:

 Jan Nycz

 

 

 Numer głosowania: 6
2/XXIV/2016 ­ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ulicy Plebiscytowej w Siemianowicach Śląskich -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 7
3/XXIV/2016 ­ aktualności Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 

 Numer głosowania: 8
4a/XXIV/2016 ­ częściowej zmiany uchwały nr 187/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Siemianowice Śląskie w 2016 roku - wraz z autopoprawką
Radni głosowali następująco:  
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jacek Guzy

 

 

 Numer głosowania: 9
5/XXIV/2016 ­ przyznania pierwszeństwa w nabyciu, dotychczasowym dzierżawcom, nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej w Siemianowicach Śląskich przy ul. Trafalczyka oznaczonej jako działka nr 53-2984/282 o powierzchni 134 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1I/00007470/4 -
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 11
Nie głosowalo: 2
Obecni: 22


   
Za:

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Henryk Pesel

 Jan Wieczorek


   Przeciw:

 Beata Breguła

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Leszek Winkowski

 


   Nie głosowało:

 Jacek Guzy

 Jan Nycz

 

 Numer głosowania: 10
7a/XXIV/2016 ­ przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie - wraz z autopoprawką

Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 11
6/XXIV/2016 ­ zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie miasta Siemianowice Śląskie -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 12
8/XXIV/2016 ­ nadania drodze wewnętrznej nazwy ­ Pszeniczna -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 13
9/XXIV/2016 ­ nadania drodze wewnętrznej nazwy ­ Chmielna -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 14
10/XXIV/2016 ­ zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu miasta Siemianowice Ślaskie na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 

 Numer głosowania: 15
11/XXIV/2016 ­ zmian budżetu miasta na 2016 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Adam Cebula

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Przeciw:

 Małgorzata Gościniak

 

 

 


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 

 

 Numer głosowania: 16
11/XXIV/2016 ­ zmian budżetu miasta na 2016 rok -
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 1
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Adam Cebula

 Jacek Guzy

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski

 


   Przeciw:

 Tomasz Dzierwa

 Małgorzata Gościniak

 

 


   Wstrzymalo się:

 Beata Breguła

 

 

 Numer głosowania: 17
12a/XXIV/2016 ­ zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 -2024 - wraz z autopoprawką
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   
Za:

 Jerzy Becker

 Małgorzata Borecka

 Beata Breguła

 Adam Cebula

 Małgorzata Gościniak

 Marian Jadwiszczok

 Marcin Janota

 Grzegorz Jurkiewicz

 Józef Kogut

 Jerzy Kurzawa

 Grzegorz  Mól

 Jan Nycz

 Wojciech Okoń

 Marek Omelan

 Barbara Patyk-Płuciennik

 Henryk Pesel

 Paweł Siegel

 Marek Urbańczyk

 Jan Wieczorek

 Leszek Winkowski


   Wstrzymalo się:

 Tomasz Dzierwa

 Jacek Guzy

 

 


H.E.R. Systém c A.S.Partner, s.r.o., Košice