GŁOSOWANIE RADNYCH


Głosowanie z XXX Sesja Rady Miasta , odbytego dnia 12.04.2017Numer głosowania: 1
1/XXX/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Siemianowice Śląskie dotyczących wejścia Miasta Siemianowice Śląskie w skład związku metropolitarnego w województwie śląskim. -
Radni głosowali następująco:  
Za: 22
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowalo: 0
Obecni: 22


   Za:
 Jerzy Becker  Małgorzata Borecka  Beata Breguła  Adam Cebula
 Tomasz Dzierwa  Jacek Guzy  Marian Jadwiszczok  Marcin Janota
 Grzegorz Jurkiewicz  Józef Kogut  Jerzy Kurzawa  Wojciech Matczak
 Grzegorz  Mól  Jan Nycz  Wojciech Okoń  Marek Omelan
 Barbara Patyk-Płuciennik  Henryk Pesel  Paweł Siegel  Marek Urbańczyk
 Jan Wieczorek  Leszek Winkowski