Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
w dniu 9 października 2011 r.

Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich informuje, że diety
za pracę w Obwodowych Komisjach Wyborczych będą wypłacane w kasie Urzędu ul. Jana Pawła II 10,
od czwartku 13.10 br. od godz. 8.00.

Kasa Urzędu Miasta jest czynna:
- poniedziałek 7.00 - 17.00
- wtorek-czwartek 8.00 - 16.00
- piątek 8.00 - 14.00Informacje ogólne

» PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

» KODEKS WYBORCZY

» WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

» KOMUNIKAT OKW KATOWICE

» KALENDARZ WYBORCZY


Informacje Urzędu Miasta

» INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

» SZKOLENIA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

» ZARZĄDZENIE NR 482/2011 PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SPRAWIE POWOŁANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

» ZARZĄDZENIE NR 469/2011 PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SPRAWIE POWOŁANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

» ZARZĄDZENIE NR 451/2011 PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SPRAWIE POWOŁANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

» ZARZĄDZENIE NR 449/2011 PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SPRAWIE POWOŁANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

» ZARZĄDZENIE NR 439/2011 PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SPRAWIE POWOŁANIA SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH -> częściowo zmienione

» LOSOWANIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

» INFORMACJA O POWOŁYWANIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU I SENATU RP ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

» INFORMACJE WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH

» OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2011 R. O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA ORAZ O WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

» ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SPRAWIE USTALENIA SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKICH

» UCHWAŁA RADY MIASTA W SPRAWIE UTWORZENIA ODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

» ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU ROBOCZEGO DS. PRZYGOTOWANIA ORGANIZACYJNO TECHNICNYCH WARUNKÓW PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

» ZARZĄDZENIE NR 448/2011 PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE MIEJSC NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH

» ZARZĄDZENIE NR 403/2011 PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE W SPRAWIE WYZNACZENIA NA OBSZARZE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE MIEJSC NA BEZPŁATNE UMIESZCZANIE URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH -> unieważnione

» WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

» INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.


Adresy stron internetowych

» PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA